نمایش محتوا نمایش محتوا

اعلان پرواز

عنوان خدمت: اعلان پرواز                                                                   شناسنامه خدمت:    13051757000

نوع خدمت:    ☑ خدمت به شهروندان (G2G)      ☑خدمت به دیگردستگاه های دولتی (G2B)        ☑خدمت به کسب و کار (G2C)

شرح خدمت:  اطلاع رسانی مشخصات پرواز های مسافری (ورودی –خروجی) و اعلام وضعیت پرواز ها

مدارک مورد نیاز: ---      

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

کمتر از یک دقیقه

ساعات ارائه خدمت

شبانه روزی

تعداد بار مراجعه حضوری

 

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(ریال)

شماره حساب (های)بانکی

رایگان  
   
   
   

نحوه دسترسی به خدمت

 ☑ اینترنتی 

  ☐ پست  الکترونیکی 

  ☑ تلفن گویا یا مرکز تماس 

  ☑ تلفن همراه 

  ☐ پیام کوتاه 

  ☐ دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات 

نمودار مراحل دریافت خدمت / زیر خدمت  

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت)