خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضي جهت واگذاري غرف فرودگاه اهواز
اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تأمين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري استفاده از غرف و محلهاي تجاري، خدماتي فرودگاه بين‌المللي اهواز از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد