خبر خبر

فراخوان آگهي مزايده جمع آوري و فروش فنس قديم ضلع جنوبي فرودگاه اهواز
فرودگاه بين المللي شهيد سپهبد قاسم سليماني اهواز در نظر دارد، جمع آوري و فروش فنس قديم ضلع جنوبي فرودگاه را به صورت مزايده از طريق از سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به صورت الکترونيکي به فروش برساند .

متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد