خبر خبر

همدردي با خانواده مرحوم شهرام ابراهيم نژاد
با نهايت تاسف با خبر شديم همکار گرامي آقاي شهرام ابراهيم نژاد، از کارشناسان اداره مراقبت پرواز فرودگاه شهيد سپهبد قاسم سليماني اهواز به رحمت ايزدي پيوسته اند.

ضمن ابراز همدردي مصيبت وارده را به خانواده محترم ایشان تسليت گفته و براي آن مرحوم غفران الهي خواستاريم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط