خبر خبر

پيام همدري با آقاي آرش حيدري
با کمال تاسف مطلع شديم جناب آقاي آرش حيدري از همکاران اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما فرودگاه اهواز، در غم از دست دادن مادر گراميشان به سوگ نشسته اند.

ضمن عرض تسليت براي ايشان و خانواده محترمشان صبر جزيل و براي آن مرحومه مغفرت الهي را خواستاريم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط