خبر خبر

همدردي با آقاي عبدالرضا جابري
با کمال تاسف مطلع شديم جناب آقاي عبدالرضا جابري، همکار دفتر حراست، در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته اند.

ضمن عرض تسليت براي ايشان و خانواده محترمشان صبر جزيل و براي آن مرحوم مغفرت الهي را خواستاريم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط