خبر خبر

بهار 1400 و افزايش شاخص هاي فرودگاهي کشور
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از افزايش چشمگير نشست و برخاست، اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بار در فرودگاه هاي کشور طي بهار 1400 نسبت به سه ماه نخست سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری در گفت و گو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  با اعلام این خبر عنوان کرد: بهار امسال در مجموع 77 هزار و 211 نشست و برخاست با اعزام و پذیرش حدود شش میلیون مسافر و جابه جایی بیش از 52 هزار تن بار در فرودگاه های کشور انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 68 درصد  در اعزام و پذیرش مسافر43 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 67 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران همچنین با اشاره به افزایش 65 درصدی نشست و برخاست و رشد 40 درصدی جابه جایی مسافران پروازهای داخلی در بهار 1400 از افزایش 100 درصدی این شاخص ها در پروازهای بین المللی خبر داد.

وی همچنین تعداد پروازهای فرودگاه های کشور طی خرداد امسال را 28 هزار و 476 سورتی با جابه جایی حدود دو میلیون و 300 هزار مسافر و 19 هزار تن بار اعلام کرد و افزود: این آمار نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست 29 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 11 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 21 درصد افزایش داشته است.

امیرمکری همچنین گفت: پروازهای فرودگاه های تحت مالکیت شرکت در خرداد امسال نسبت به ماه اردیبهشت در نشست و برخاست 21 درصد، در اعزام و پذیرش مسافر 34 درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست 36 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه پروازهای عبوری خرداد 1400 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 66 درصد افزایش یافته است، افزود: خرداد 1399 در مجموع 5373 پرواز عبوری داشتیم که خرداد امسال به 8938 سورتی رسیده است. همچنین پروازهای عبوری بهار 1400 درمجموع 30 هزار و 448 سورتی بوده که نسبت به بهار 1399 رشد 100 درصدی را نشان می دهد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط