خبر خبر

راه اندازي سيستم حفاظت و کنترل برق ديزل ژنراتورها در فرودگاه اهواز
مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از نصب و راه اندازي سيستم حفاظت و کنترل برق ديزل ژنراتور فرودگاه اهواز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان؛ سید مهدی رزاز مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت: در راستای افزایش ضریب ایمنی و کنترل به موقع سیستم برق دیزل ژنراتورها و برق شهر،سیستم حفاظتی توسط کارشناسان اداره فنی مهندسی فرودگاه اهواز طراحی نصب و راه اندازی شد.

وی ادامه داد: از مزایای راه اندازی این سیستم به صرفه جویی اقتصادی بالغ بر 30 میلیون تومان و همچنین بالابردن ضریب ایمنی اپراتورها، جلوگیری از وصل ناگهانی برق شهر و تداخل با برق ژنراتور، کنترل آسان بار مصرفی، جلوگیری از استهلاک تجهیزات ازجمله کلیدها، جلوگیری از قطع و وصل مکرر برق شهری، کنترل آسان مدار فرمان توسط اپراتورها، مشخص بودن زمان قطع برق شهر و مدیریت زمان قطع و وصل و غیره اشاره کرد.

گفتنی است؛ این سیستم توسط مسلم مسلمی نژاد از کارشناسان اداره فنی مهندسی فرودگاه اهواز طراحی، نصب و راه اندازی گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط