خبر خبر

فراخوان مناقصه سرويس و نگهداري و تعميرات کلي سيستم هاي تأسيسات مکانيکي و الکتريکي فرودگاه اهواز
اداره کل فرودگاههاي خوزستان در نظر دارد مناقصه عمومي يک مرحله اي سرويس و نگهداري و تعميرات کلي سيستم هاي تأسيسات مکانيکي و الکتريکي فرودگاه شهيد سپهبد قاسم سليماني اهواز را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.

  متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به فایل پیوست مراجعه کنند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط