خبر خبر

آغاز عمليات اجرايي توسعه ترمينال داخلي فرودگاه شهيد سليماني اهواز
مديرکل فرودگاه هاي استان خوزستان از آغاز عمليات اجرايي توسعه فضاي ترمينال داخلي فرودگاه شهيد سليماني اهواز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان، سید مهدی رزاز با اعلام این خبر عنوان کرد: به منظور رفاه حال مسافران، همشهریان و مشایعت کنندگان، عملیات توسعه ترمینال داخلی این فرودگاه به مساحت 3000 مترمربع آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه بهره برداری از پروژه ساخت ترمینال جدید پروازهای خارجی فرودگاه شهید قاسم سلیمانی سال گذشته به اتمام رسیده است، افزود: همچنین در راستای توسعه ترمینال پروازهای داخلی این فرودگاه، ترمینال خارجی قدیم تخریب، بهسازی و به منظور افزودن به ترمینال داخلی فعلی مورد بهره داری قرار خواهد گرفت.

رزاز عنوان کرد: با بهره برداری از پروژه بهسازی ترمینال داخلی فعلی(به اضافه فضای ترمینال خارجی قدیم) فضای این ترمینال به 14 هزار مترمربع خواهد رسید.

 مدیرکل فرودگاه های خوزستان همچنین به انجام عملیات تخریب ترمینال خارجی قدیم این فرودگاه اشاره کرد و افزود: اکنون مرحله تخریب پارتیشنها، نازک کاریها و دیوارهای میانی در ترمینال خارجی قدیم انجام و طرح اجرایی پروژه نیز توسط مهندسان مشاور تهیه شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط