خبر خبر

کسب رتبه دوم در زمينه آموزش فرودگاه اهواز
مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از کسب رتبه دوم در بين دستگاه هاي اجرايي استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان؛ سید مهدی رزاز مدیر کل فرودگاه سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز گفت: پس از بررسی های به عمل آمده از سوی مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در امر آموزش، فرودگاه شهید سپهبد قاسم سلیمانی اهواز توانست رتبه دوم در زمینه آموزش را کسب نماید.

وی افزود: این ارزیابی در بین دستگاه های اجرایی استان و در بخش های تولیدی اقتصادی و امور زیر بنایی سال 98 صورت گرفت که فرودگاه اهواز از 100مجموع امتیاز توانست امتیاز 93 را کسب نماید.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط