خبر خبر

پيام همدردي با آقاي فريدون متين کيا
با نهايت تاسف و تالم مطلع شديم که مادر گرامي همکار عزيزمان جناب آقاي فريدون متين کيا از کارکنان اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان،به رحمت خدا رفته اند.
ضمن تسليت به ايشان و خانواده محترمشان براي بازماندگان صبر و براي آن مرحومه علو درجات خواستاريم.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط