خبر خبر

سيمولاتور تقرب و رادار فرودگاه مشهد افتتاح شد
صبح امروز با حضور رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، سيمولاتور تقرب و رادار فرودگاه بين المللي مشهد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران؛ با افتتاح اين سيمولاتور که با تلاش همکاران بخش هاي عمليات هوانوردي و فرودگاهي فرودگاه مشهد تکميل و به روز رساني شده است، امکان برگزاري دوره هاي آموزشي پودماني تقرب (۰۵۳) و رادار(۰۵۴) براي کارکنان کنترل ترافيک هوايي سراسر کشور فراهم شد.

سياوش اميرمکري رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها که به همراه حسين اسفندياري عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي، محمد اميراني معاون عمليات هوانوردي و مصطفي صفايي معاون عمليات فرودگاهي به مشهد سفر کرده بود، صبح امروز ۲۶ تير ماه ضمن افتتاح سيمولاتور فرودگاه بين المللي مشهد، از پروژه هاي اين فرودگاه بازديد کرد.

اين پروژه ها شامل محوطه سازي( ده و نيم هکتار با پيشرفت فيزيکي ۹۸ درصد)، احداث جايگاه DE icing (۱۳۰۰۰ مترمربع و ۴۵ درصد پيشرفت فيزيکي)، توسعه ترمينال داخلي(۱۲ هزار مترمربع با ۲۵ درصد پيشرفت فيزيکي) و همچنين تکميل سقف ترمينال ورودي خارجي (۱۰ هزار مترمربع و ۶۵درصد پيشرفت فيزيکي) می شود.

 اميرمکري در اين بازديد فشرده ضمن ابراز رضايت از روند پروژه ها، بر توسعه فرودگاه مشهد بدون هيچ وقفه اي تاکيد کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد