خبر خبر

تاکيد مديرعامل شرکت فرودگاه ها بر حسن اجراي برنامه هاي توسعه فرهنگ نماز
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بخشنامه اي بر اجراي برنامه هاي مصوب سال 99 وزارت راه و شهرسازي براي ترويج و توسعه فرهنگ نماز تاکيد کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری این بخشنامه را با هدف تحقق عملی آیه مبارک «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموالصلوه» و در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اهداف دولت در زمینه ترویج و توسعه فرهنگ نماز در دستگاه های اجرایی و با عنایت به برنامه های مصوب سال 99 وزارت راه و شهرسازی صادر کرده است.

در این بخشنامه به مدیران فرودگاه ها تاکید شده که با پیگیری و تامین اعتبار مالی مورد نیاز برنامه ها، از طریق دفتر برنامه و بودجه بندهای مصرح در برنامه های مصوب سال 99 را اجرا کنند و در پایان سال (حداکثر 10 اسفند) گزارش فیلم و مستندات تصویری فرودگاه را در امر ترویج نماز به دفتر ستاد اقامه نماز شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ارسال کنند.

برنامه مصوب وزارت راه و شهرسازی در زمینه ترویج فرهنگ نماز راهبردهای اصلی مدیریتی- تمهیدی، آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و تبلیغاتی را شامل می شود و بر اساس پیام های مقام معظم رهبری به اجلاس های سراسری نماز و ماده پنج آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هیات وزیران تدوین شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد