خبر خبر

اميرمکري: فرودگاه آبادان در اولويت عمران منطقه آزاد اروند قرار گيرد
مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران گفت: فرودگاه آبادان جزء زيرساخت‌هاي قابليت‌دار اقتصادي در جنوب غرب کشور است که بايد در اولويت عمران منطقه قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به نقل از کن نیوز؛ در حاشيه بازديد سياوش اميرمکري از فرودگاه آبادان، نشست مشترکي با مديران سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص پيگيري پروژه هاي مشترک سازمان منطقه آزاد اروند و شرکت فرودگاهها از جمله موضوع پروژه بهسازي ترمينال فعلي و ترمينال 8 هزار مترمربعي در دفتر مديريت فرودگاه آبادان تشکيل شد و در اين جلسه به تبادل نظر و بررسي و ارائه راهکارهاي لازم جهت تسريع در تحويل و تجهيز ملزومات پروژه و ترمينال پرداخته شد.

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها در اين جلسه با تاکيد بر جايگاه فرودگاه آبادان و توجه و همت شرکت فرودگاهها به تغيير وضعيت ساختاري اين فرودگاه گفت: راه اندازي ترمينال 8 هزار مترمربعي فرودگاه در صورت همکاري و تسريع سازمان منطقه آزاد اروند در برنامه جدي شرکت است.

اميرمکري گفت: با همکاري دو جانبه در 8 ماهه اخير پيشرفت خوبي در پروژه ترمينال جديد ديده مي شود اما اتمام پروژه همت بيشتري را مي طلبد.

وي گفت: فرودگاه آبادان جزء زيرساخت‌هاي قابليت‌دار و با ظرفيت ويژه در اين منطقه است که بايد در اولويت عمران منطقه قرار گيرد.

شمخاني معاونت فني و امور زيربنايي سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به جايگاه ويژه فرودگاه آبادان به عنوان دروازه ورودي منطقه گفت: اتمام پروژه سالن ترمينال فعلي و جديد فرودگاه آبادان در دستور سازمان منطقه آزاد است.

معاونت فني و امور زيربنايي سازمان منطقه آزاد اروند گفت: توسعه فرودگاه آبادان و تغيير کالبد ظاهري آن سود غيرمستقيمي در شريان اقتصادي منطقه است.

وي گفت: در حوزه توسعه زيرساخت هاي توسعه حمل و نقل در فرودگاه آبادان اتفاقات خوبي با راه اندازي ترمينال جديد رخ خواهد داد و همت سازمان نيز در همکاري نسبت به اين موضوع است.

توسعه فرودگاه آبادان برنامه ريزي شده است

سياوش اميرمکري رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاههاي کشور همچنين در بازديد از فرودگاه آبادان، روند پيشرفت پروژه ها در اين فرودگاه را رضايت بخش عنوان کرد.

اميرمکري با اشاره به جايگاه مسافران و لزوم ارتقاء سطح خدمات رساني به آنان گفت: تکريم مسافران و ارائه خدمات بهتر مسافري از جمله برنامه هاي اولويت دار سياست شرکت فرودگاه هاي کشور است که در جهت حرکت در مسير اين سياست، برنامه هاي توسعه و بهسازي ترمينال فعلي و رايزني جهت اتمام و راه اندازي ترمينال 8 هزار مترمربعي طراحي و اجرا شد.

مديرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران خاطرنشان کرد: در صورت همکاري بيشتر منطقه آزاد اروند در خصوص تسريع در اتمام پروژه ترمينال جديد تمام تلاش مان را در جهت افتتاح اين پروژه در سال 99 خواهيم داشت.

همچنين پروانه سهرابي مدير فرودگاه آبادان در حاشيه اين بازديد گزارشي از پروژه هاي انجام شده و درحال انجام ارائه داد.

وي گفت: در سال 98 بيش از 850 هزار مسافر با بيش از 7 هزار پرواز از فرودگاه آبادان جابه جا شده اند که اين بر قابليت و ظرفيت فرودگاه آبادان تاکيد دارد و لزوم توجه بيشتر مسئولين شهري، استاني و کشوري را مي طلبد .

وي اضافه کرد: 850 هزار مسافر در ترمينال نيمه فعال فرودگاه آبادان تردد داشتند و قطعا راه اندازي ترمينال جديد و خروج از شرايط کرونايي کشور، جهش اساسي در ميزان ورود گردشکران به فرودگاه آبادان را نويد مي دهد.

سهرابي با اشاره به سياست‌ها و خط‌مشي توريست‌پذيري شهر آبادان اظهار کرد: شرايط فيزيکي، ساختار ظاهري و امکانات فرودگاه آبادان بايد با سياست جذب گردشگر هم سو باشد که با همکاري شرکت فرودگاهها در 8 ماهه اخير برنامه ريزي و اقدامات موثري انجام شد.

گفتني است؛ در حاشيه بازديد رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاهها و هيات همراه از پروژه ها، طرح هاي انجام شده و در حال انجام از جمله از ترمينال جديد، ترمينال فعلي، ساختمان تاسيسات و فني و واحدهاي عملياتي و پروژه سر درب ورودي فرودگاه، بلواري ورودي، از نزديک در جريان نحوه فعاليت و روند اجراي طرح ها و پروژه ها قرار گرفتند و در خصوص پروژه هاي ترمينال کارگو و گازرساني به ترمينال فعلي و جديد بررسي هاي لازم صورت گرفت.

يادآور مي شود؛ صفايي معاونت عمليات فرودگاهي، اميراني معاونت عمليات هوانودري و وفايي مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي و گليج مديرکل پدافند غيرعامل در اين سفر، مديرعامل شرکت فرودگاهها را همراهي کردند و از واحدهاي مرتبط با حوزه فعاليت بازديد و با کارکنان گفتگو کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد