خبر خبر

مديرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اعلام کرد
بسته تشويقي ايران براي پروازهاي عبوري/ بازاريابي براي افزايش سهم پروازهاي عبوري از فضاي کشور
مديرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: آيين نامه اجرايي ماده 63 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به عنوان بخشي از درآمدهاي شرکت فرودگاه ها و ناوبري ايران يک طرح پيشنهادي است که پس از بررسي هاي کارشناسانه در کميسيون اقتصادي دولت جهت تصويب به هيات محترم دولت ارايه و پس ازتصويب وجاهت قانوني و اجرايي داشته وبه رقابتي شدن مسيرهاي پروازهاي عبوري منجر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ ناصر آقایی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به اینکه "موضوع ايين نامه اصلاحي کاهش تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران مطرح نیست و خبرهای منتشر شده در این باره نیز برداشت نادرست از متن ايين نامه اصلاحي است"  اظهار کرد:  شرایط به وجود آمده برای صنعت هوانوردی جهان در دوران گسترش ویروس کرونا، موضوعی نیست که بر کسی پوشیده باشد و ویروس کووید 19 تاثیرات زیادی را بر تمامی جنبه های این صنعت در جهان و ایران گذاشته است. یکی از این تاثیرات، کاهش چشمگیر پروازهای عبوری در سراسر جهان از جمله آسمان کشورمان بوده است که همچنان ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به بررسي هاي کارشناسی انجام شده، آیین نامه جدید پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران، از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت تدبیر و امید ارائه شد تا پس از بررسي و تاييد در کمیسیون اقتصادی و تصويب در هیات محترم دولت، فضا را براي  پروازهای عبوری از آسمان ایران جذاب تر و با كشورهاي همسايه قابل رقابت مي کند. 
مديرکل دفتر بازرگاني و سرمايه گذاري شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با بیان این که "ما موظفیم در چارچوب فضای رقابتی با کشورهای همسایه، ترافیک پروازهای عبوری از فضای کشورمان را افزایش دهیم" افزود: ما قصد داریم با تهیه بسته های تشویقی، انگیزه و رغبت شرکت های هواپیمایی خارجی برای استفاده از فضای ایران را بیشتر سازیم و این  به معنای کاهش تعرفه پروازهای عبوری نیست. در گام نخست، شرکت هایی که جزو هشت شرکت اول در سبد درآمدی ما از پروازهای عبوری هستند، از بسته های تشویقی بهره مند می شوند. دسته دوم نیز شرکت های هواپیمایی خارجی هستند که میزان بهره مندی خودشان از فضای ایران را حدود 20 درصد افزایش می دهند. در این صورت، متناسب با این درصد افزایش، از تخفیف های در نظر گرفته شده توسط شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برخوردار خواهند شد.
دسته سوم هم شرکت های هواپیمایی خارجی هستند که سعی در حفظ میزان استفاده از فضای ایران را دارند و ما نیز به آنها کمک می کنیم تا حتی بتوانند این میزان را افزایش دهند. این یک واقعیت علمی و گریزناپذیر است که ما باید با کشورهای همسایه در زمینه جذب پروازهای عبوری رقابت کنیم و انجام بازاریابی علمی فقط محدود به درآمدهای غیرهوانوردی شرکت نمی شود و چنین نگاهی باید به درآمدهای هوانوردی نیز اعمال شود. ما باید ضمن حفظ مشتریان فعلی، آنها را به استفاده بیشتر از فضای ایران تشویق کنیم و سایر شرکت ها را نیز در این مسیر قرار دهیم. پس اساسا آیین نامه پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران، به معنای کاهش تعرفه پروازهای عبوری نیست.
گفتنی است، به تازگی یکی از خبرگزاری های کشورمان از تهیه و ارائه آیین نامه پیشنهادی تعیین درآمدهای شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران به دولت خبر داده و در یک نتیجه گیری غیرکارشناسانه، از کاهش تعرفه پروازهای عبوری از آسمان ایران سخن گفته است!
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد