خبر خبر

در نشست معاون سازمان پدافند غيرعامل با مديران فرودگاهي عنوان شد
تاکيد بر تدوين هرچه سريعتر طرح هاي عملياتي پدافند غيرعامل فرودگاه هاي کشور/ راه اندازي کارگروه هاي تخصصي براي شناسايي تهديدها
معاون امور زيربنايي سازمان پدافند غيرعامل کشور در ويديوکنفرانس مديران ستادي و فرودگاهي بر تهيه هرچه سريع تر طرح عملياتي پدافند غيرعامل فرودگاه هاي کشور با اولويت مهرآباد و مرکز کنترل فضاي کشور تاکيد کرد.


به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، سردار محسن ساساني، در اين ويديوکنفرانس که امروز (17 خرداد) با حضور ابراهيم مرادي، عضو هيات مديره شرکت و راهبر فرودگاه بين المللي مهرآباد و جمعي از معاونان و مديران کل ستادي و فرودگاهي کشور برگزار شد، با تاکيد بر اينکه هرچه حوادث تخصصي تر باشند، وظيفه سازمان هاي عمومي در مديريت بحران کمرنگ تر مي شود، با تاکيد بر ضرورت آمادگي سازمان هاي تخصصي براي مديريت بحران هاي مرتبط عنوان کرد: در بحران کرونا سازمان هاي مختلف از چرخه مديريت حادثه خارج شدند و دو سازمان تخصصي يعني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و اورژانس کشور مديريت بحران را بر عهده گرفتند.
معاون امور زيربنايي سازمان پدافند غيرعامل با تاکيد بر ضرورت آمادگي فرودگاه ها براي برخورد مناسب و سريع با تهديدهاي تخصصي در حوزه هاي مختلف گفت: بايد در فرودگاه ها مطالعه در حوزه شناسايي تهديدها و آسيب هاي احتمالي انجام شود و در گام بعد به تهيه طرح هاي عملياتي و ساماندهي آنها اقدام شود.
وي افزود: لازم است در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در حوزه هاي فناوري اطلاعات، حفاظت فيزيکي، حفاظت از کارکنان و طرح پاسخ (مقابله با حادثه) برنامه و نقشه حوزه پدافند غيرعامل تدوين شود. 
سردار ساساني توضيح داد: در حوزه فناوري اطلاعات بايد پايدارسازي سيستم در برابر تهديدهاي اين حوزه محور قرار گيرد و در حوزه حفاظت فيزيکي نيز بايد به مصون سازي فيزيکي و تعيين مسوول حفاظت از فرودگاه اقدام شود. همچنين در طرح حفاظت از کارکنان بايد مباحث حراستي، مراقبت و دستورالعمل ها، امکان دسترسي طبقه بندي و حيطه بندي براي مقابله با سرقت اطلاعات و نفوذ مورد توجه باشد.
وي با اشاره به آمادگي نسبي فرودگاه هاي کشور براي مقابله با حوادث گفت: اين آمادگي نسبي به دليل وجود ضوابط ايکائو و دستورالعمل ها و چارچوب هاي بين المللي حاصل شده است. در عين حال با مشکل تداخل مديريتي در فرودگاه ها مواجه هستيم که بايد براي آن چاره انديشي شود. 
معاون امور زيربنايي سازمان پدافند غيرعامل گفت: براي دستيابي به ارتقا و تقويت آمادگي ها براي مقابله با حادثه بايد پنج گام اساسي شامل سازماندهي، تجهيزات مناسب، آموزش لازم، تمرين و رزمايش را سپري کرد. 
وي همچنين تاکيد کرد: کارگروهي در ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با مشارکت سازمان پدافند غيرعامل کشور براي دسته بندي تهديدها و آسيب ها بر اساس اولويت ها تشکيل شود.
سردار ساساني همچنين بر ضرورت تهيه طرح هاي عملياتي پدافند غيرعامل فرودگاه هاي کشور با اولويت مهرآباد و مرکز کنترل فضاي کشور تاکيد کرد و گفت: در اين حوزه منع قانوني در برون سپاري وجود ندارد و شرکت هاي موردنظر صلاحيت سنجي مي شوند.


ضرورت تدوين دستورالعمل براي تهديدهاي نوين پدافند غيرعامل فرودگاه ها
محمد اميراني، معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نيز در اين جلسه با بيان اينکه بايد در حوزه پدافند غيرعامل به گونه اي عمل شود که شاهد بروز خلل در ماموريت هاي اصلي شرکت در حوزه هاي فرودگاهي و هوانوردي نشويم، عنوان کرد: در حوزه هوانوردي بر اساس دستورالعمل ها و قوانين بين المللي و نيز دستورالعمل هاي سازمان هواپيمايي کشوري زيرساخت هاي هوانوردي فراهم شده که بايد تکميل شود.
وي افزود: طرح هاي پدافند غيرعامل در حوزه هاي هوانوردي تدوين شده و به روز رساني شده اند ولي در قالب گنجانده نشده و سازماندهي نشده اند.
اميراني همچنين بر ضرورت تدوين دستورالعمل هاي خاص براي مقابله  تهديدهاي جديد از جمله پهپادها تاکيد کرد.
لحاظ الزامات پدافند غيرعامل در مطالعات طرح جامع فرودگاه ها
همچنين در اين جلسه، فرشيد گليج، مديرکل دفتر مقررات فرودگاهي، مديريت بحران و پدافند غيرعامل در سخناني با اشاره به چالش هاي موجود در برون سپاري طرح پدافند غيرعامل فرودگاه ها درخواست کرد که شرکت هاي مشاور موثق معرفي و شناسايي شوند.


گليج افزود: بدليل اينکه مشاوران مورد وثوق و مسلط به امور هوانوردي و فرودگاهي و تواما با تخصص پدافند غيرعامل تاکنون معرفي نشده اند لذا مطالعات جامع در جهت شناسايي منافذ و تهديدات بالقوه و بالفعل و همچنين سناريو هاي مقابله با تهديدات نوين در شرکت فرودگاهها وجود ندارد و سازمان پدافند غيرعامل مي بايست در اين خصوص از تجارب و اتفاقات داخلي و خارجي که مي تواند تهديد آتي براي سيستم فرودگاهي و..‌. محسوب شود به ياري شرکت فرودگاهها بيايد.

سيد ضياء يزدان کشميري، مديرکل حراست و امنيت فرودگاهي نيز در سخناني با بيان اينکه بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و آيين نامه اخير مرتبط با آن فرماندهي حوزه هاي امنيتي فرودگاه ها بر عهده شرکت فرودگاه هاست، گفت: همه ارگان ها مي بايست از اين آيين نامه تبعيت کنند تا از بروز آسيب در زمان بحران جلوگيري شود.
مجيد يارندي، مديرکل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي نيز بر ضرورت انسجام در نهادهاي تصميم گير و نيز بخش هاي نظارتي حوزه پدافند غيرعامل تاکيد کرد و عنوان کرد: بايد يک مرجع واحد در اين حوزه داشته باشيم.
يارندي با بيان اينکه در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با استفاده از توان شرکت هاي صاحب نظر معتبر به آسيب شناسي و شناسايي مشکلات در حوزه فناوري اطلاعات اقدام شده است، گفت: اکنون تنها ميزبان شرکت هاي داراي الزام امنيتي هستيم و در مباحث آموزشي خودکفا شده ايم. 
وي عنوان کرد: با وجود کارهاي خوب انجام شده هنوز به توفيق صد در صدي نرسيده ايم.
عباس وفائي، مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي نيز با اشاره به پايين آمدن عمر تجهيزات فرودگاهي و آمادگي زيرساخت هاي موجود براي مقابله با بحران ها بر ضرورت نظارت بر بومي سازي ها و استفاده از شرکت هاي داراي تخصص تاکيد کرد.
وفائي همچنين به تبيين مشکلاتي از جمله قطع برق فرودگاه ها و بروز مشکل استهلاک در موتورهاي برق اضطراري پرداخت. 
مسعود خواست خدايي، فرمانده حوزه بسيج شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نيز در اين نشست با بيان اينکه تهديدهاي فرودگاه ها بر اساس موقعيت و شرايط آنها متفاوت است، بر ضرورت درنظر گرفتن مديريت واحد براي مقابله با بحران ها تاکيد و آمادگي بسيج را براي همياري کامل در اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل اعلام کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط