خبر خبر

آيين نامه مرتبط با وصول مطالبات به فرودگاه ها ابلاغ شد
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران آيين نامه بند 5 ماده 53 قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور و دستورالعمل ماده 4 آيين نامه موصوف را با هدف ساماندهي و يکپارچه سازي اقدامات در اجراي مفاد اين آيين نامه به فرودگاه هاي کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، آیین نامه بند 5 ماده 53 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در فرودگاه های کشور و نیز جلوگیری از افزایش حجم بدهی های مترتبه ابلاغ شده است.

بر اساس ابلاغ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران فرودگاه ها وظیفه دارند برای وصول مطالبات شرکت از اشخاص حقوقی و حقوقی به ارایه اطلاعات مربوط به بدهی بهره برداران فرودگاهی و تقاضای صدور اجرائیه بر اساس تعریف مندرج در بند 7 ماده یک و ماده 9 آیین نامه بپردازند.

همچنین مکلف به هماهنگی با اجرای ثبت محل جهت تحقق اجرای مفاد احکام مقرر در آیین نامه موصوف از طریق هماهنگی با دفتر حقوقی و ارایه پیشنهادهای لازم برای شفاف سازی در نحوه اجرای آیین نامه و دستورالعمل مربوط هستند.

در این ابلاغ همچنین بر تکمیل فرم مربوط به درج اطلاعات بدهکاران با هماهنگی شعبه اجرای محل و ارایه گزارش از اقدامات انجام شده پس از درخواست صدور اجرائیه و هماهنگی های به عمل آمده با واحد اجرای ثبت اسناد و املاک کشور به دبیرخانه کارگروه وصول مطالبات تاکید شده است.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد