خبر خبر

معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها اعلام کرد:
کاهش 80 درصدي درآمدهاي هوانوردي
معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به کاهش بيش از 80 درصدي درآمدهاي هوانوردي شرکت به دليل شيوع ويروس کرونا و بروز مشکلات مالي در ادامه پروژه ها از شرکت هاي هواپيمايي خواست که به تعهدات جاري و سنواتي خود عمل نمايند.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران؛ حميدرضا سيدي در گفت و گو با خبرگزاري فارس با اشاره به کاهش بيش از 80 درصدي درآمدهاي شرکت در پي وقوع بيماري کرونا و تعطيل شدن پروازهاي داخلي و بين المللي عنوان کرد: به دنبال لغو پروازها و نيز تعطيلي کسب و کارهاي فرودگاهي، درآمد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران به کمتر از 20 درصد درآمد ماهيانه رسيده و در اسفند ماه 98 بيش از 200 ميليارد تومان ضرر متحمل شده است. معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: اسفند ماه 98 تعداد پروازهاي فرودگاه هاي کشور حدود 40 درصد و تعداد مسافران بيش از 50 درصد کاهش يافت و فروردين امسال نيز با کاهش بيشتري مواجه هستيم. وي عنوان کرد: حدود 30 هزار نفر به طور مستقيم شاغل در بخش هاي مختلف فرودگاهي هستند که از اين تعداد حدود 7000 نفر شاغل و بهره بردار غرفه ها و اماکن تجاري فرودگاه ها را شامل مي شوند و به عنوان شرکاي اقتصادي فرودگاه ها مسووليت ارايه خدمات جنبي به مسافران را بر عهده دارند. سيدي با اشاره به اينکه در پي کاهش پرواز و مسافر فرودگاه ها، کسب و کار شرکاي اقتصادي شرکت تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلي است، گفت: شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تلاش مي کند تا حد امکان از بيکار شدن اين افراد جلوگيري کند و از همه ظرفيت هاي قانوني براي کمک به شرکت هاي طرف قرارداد براي حفظ اين کارکنان استفاده مي کند. حفظ نيروي انساني شرکتها مهمترين شاخص همکاري و مساعدت فرودگاهها است . معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: در حالي که تمام فرودگاه هاي کشور حتي در صورت نداشتن پرواز، براي شرايط اضطراري و حوادث غير مترقبه و نيازهاي استان ها ناچار به آمادگي براي ارايه خدمات بوده و هيچ فرودگاهي در کشور بسته نشده است ، اعلام کرد؛ در بيشتر فرودگاه ها براي مبارزه با شيوع ويروس کرونا و حفظ بهداشت محيط و مسافران، هزينه هاي جاري افزايش قابل ملاحظه اي يافته است. وي تاکيد کرد: در اين شرايط سخت و با توجه به ضرورت تامين نيازهاي جاري و پرسنلي فرودگاه ها و نيز معضلات پيش روي ناشي از انجام تعهدات قراردادي بيش از 2000 ميليارد توماني پروژه در حال انجام، در تلاش براي تامين اعتبار و پرداخت مطالبات پيمانکاران و تامين کنندگان بخش خصوصي هستيم. سيدي اظهار اميدواري کرد؛ شرکت هاي هواپيمايي که طي سال هاي گذشته در پي آزادسازي نرخ بليت در شرايط مناسبي بوده اند ضمن توجه به بدهي هاي انباشته با استفاده از سيستم هاي مالي دولتي و بانکي و ذخير هاي اندوخته خود به ياري فرودگاه ها بشتابند تا فرودگاه هاي کشور با مشکلات بيشتري مواجه نشوند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد