خبر خبر

بازخواني پرونده هاي کارکنان قراردادي در سال آتي/ احکام اصلاحي به سال 99 موکول شد
مديرکل منابع انساني، تشکيلات و آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از بازخواني پرونده هاي کارکنان قراردادي در سال آتي و صدور احکام اصلاحي خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ احمد مظفر با اشاره به طرح سوالات مکرر کارکنان قراردادی در خصوص عدم افزایش و یا علت تفاوت حقوق با سایر کارکنان مشابه پیمانی گفت: عدم افزایش در برخی از قراردادها به دلیل افزایش حقوق آن دسته از کارکنان قراردادی قبل از اعمال بخشنامه اخیر نسبت به فرد همتراز پیمانی بوده است.

وی همچنین افزود: بخشی از تفاوت حقوق کارمند قراردادی نسبت به کارمند پیمانی همتراز عدم احتساب سابقه خدمت قبل از اولین قرارداد بوده که در سال آینده با بازخوانی پرونده ها سنوات مورد نظر محاسبه‌و در طبقه شغلی ذینفع لحاظ و احکام اصلاحی به تاریخ یکم اسفند 1398 صادر خواهد شد.

به گفته مدیرکل منابع انسانی، تشکیلات و آموزش؛  تفاوت حقوق کارمند قراردادی و پیمانی همتراز از نظر تمام مؤلفه های تعیین حقوق نظیر: مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، سطح سازمانی، سمت شغلی، میزان ساعات آموزشی ضمن خدمت و.. نباید بیشتر  از 20 درصد باشد و به عبارت دیگر براساس بخشنامه اخیر دولت، کارکنان قراردادی از ۸۰٪ امتیازات حقوق کارمند پیمانی همتراز بهره مند می شوند.

-------------------------------------
نظرات
سيد() :
سلام آقاي مظفر خيلي از شما ممنونم بابت اين همه پشتکار. و يک درخواست ما نيروهاي حجمي که در بخش هاي غير حجمي. مشغول هستيم را فراموش نکنيد

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد