خبر خبر

صدور احکام جديد کارکنان قراردادي تا بيستم اسفند ۹۸
مديرکل منابع انساني، تشکيلات و آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: بر اساس بخشنامه اخير دولت، مبناي تعيين حقوق و مزاياي کارکنان قراردادي از قانون کار به فصل دهم قانون مديريت کشوري تغيير و احکام حقوقي۲۶۰۰ کارمند قراردادي حداکثر تا بيستم اسفند صادر خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران؛ احمد مظفر ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: ميزان حقوق و مزاياي کارکنان قراردادي در اين طرح معادل ۸۰٪ کارمند پيماني همتراز تعيين خواهد شد. وي افزود: با توجه به اينکه در طراحي اين فرمول نياز به بازخواني پرونده هاي پرسنلي و احصاء حدود ۲۰ آيتم اطلاعات شغلي و تطبيق آن با فصل دهم قانون مديريت است، در صورت وجود نقص در محاسبه اطلاعات شغلي کارکنان نظير سابقه خدمت، ميزان ساعات آموزشي و ....احکام اصلاحي در سال جديد به تاريخ اجراي ۹۸/۱۲/۱ صادر خواهد شد. مديرکل منابع انساني، تشکيلات و آموزش همچنين خاطرنشان کرد؛ برخي از کارکنان قراردادي که قبلا حسب ضوابط داخلي شرکت از ۸۰٪ حقوق کارمند همتراز پيماني برخوردار بوده اند، در اين طرح مشمول افزايش حقوق نخواهند شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد