خبر خبر

جابه‌جايي بيش از ۴۷ ميليون مسافر در فرودگاه‌هاي کشور در سال ۲۰۱۹/ بيشترين ميزان نشست و برخاست ها متعلق به مهرآباد
معاون برنامه ريزي، نظارت و امور اقتصادي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از جابه جايي بيش از 47 ميليون مسافر در فرودگاه‎هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در سال 2019 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران؛ حمیدرضا سیدی در گفت و گو با  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر عنوان کرد: فرودگاههای تحت مالکیت این شرکت و فرودگاه امام(ره) در سال 2019 میلادی، با انجام 379 هزار و 880 فروند نشست و برخاست توانسته است بیش از 47 میلیون مسافر را به همراه بیش از 472 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا کند.

وی افزود: در سال 2019 میلادی، فرودگاه مهرآباد با 124 هزار و 402 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابهجايی حدود 15 میلیون مسافر پرترافيكترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با  59 هزار و 884 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود 9 میلیون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 43 هزار و 571 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بیش از هفت میلیون مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

سیدی گفت: در این بین فرودگاه امام خمینی(ره) با ارسال و پذيرش بیش از 143 میلیون و 500 هزار کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از 104 میلیون کیلوگرم بار و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از 84 میلیون  کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای 2019 میلادی، نشست و برخاست حدود 316 هزار  فروند هواپیماست كه طی آن بیش از 37 میلیون مسافر و بیش از 276 میلیون كيلوگرم بار منتقل شدهاست، افزود: با توجه به اينكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در اين بخش اين فرودگاه، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 49 هزار و 722 فروند نشست و برخاست بیش از هفت میلیون  نفر اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 58 میلیون كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شیراز با 25 هزار و 673 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از دو میلیون و 500 هزار  مسافر و ارسال و پذيرش حدود 19 میلیون و 500 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

وی گفت: همچنین سهم پروازهای خارجی سال 2019، در فرودگاههاي بينالمللي تحت مالكيت شركت فرودگاهها نيز، نشست و برخاست 63 هزار و 871 فروند هواپيما است كه طي آن حدود 10 میلیون مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 196 میلیون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شدهاست.

به گفته سیدی، در اين بخش فرودگاه امام خمینی(ره) با نشست و برخاست 42 هزار و 925 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از هفت میلیون مسافر و ارسال و پذيرش بیش از 143 میلیون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 10 هزار و 162 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش حدود یک میلیون و 500 هزار مسافر و ارسال و پذيرش حدود 26 میلیون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 3948 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 463 هزار  مسافر و ارسال و پذيرش حدود 12 میلیون کیلوگرم بار در رتبههاي دوم و سوم قرار گرفتهاند.

وی افزود: سال 2019 حداقل 80 درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، امام خمینی (ره)، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز و بندرعباس انجام شده است. همچنین حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز وآبادان انجام شده و حداقل 80 درصد نشست و برخاست پروازهای بین المللی به ترتیب در دو فرودگاه امام خمینی (ره) و مشهد انجام شده است.

به گفته سیدی، نحوه توزیع پروازها در ساعات شبانه روز و روزهای هفته نشان می دهد که در 24 ساعت شبانه روز، اوج پروازها ساعت 6 و در روزهای هفته، اوج پروازها در روز سه شنبه بوده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط