خبر خبر

آگهي فراخوان هاي عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از رستوران و کافي شاپ فرودگاه اهواز
اداره کل فرودگاههاي استان خوزستان در نظر دارد در راستاي ارتقاء سطح تامين خدمات مورد نياز مسافرين و مشايعين فرودگاهي، نسبت به واگذاري بهره برداري از رستوران و کافي شاپ به مدت حداکثر 3 سال در قالب انعقاد قرارداد از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي اقدام نمايد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نماييد.

 

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط