خبر خبر

اظهار همدردي با آقاي طاهر مزرعاوي
در کمال اندوه، با خبر شديم طاهر مزرعاوي؛ از پرسنل اداره اماکن و امور ترمينال هاي فرودگاه اهواز ، در غم از دست دادن پدر گراميشان به سوگ نشسته ‎اند.

ضمن ابراز همدردي، مصيبت وارده را به ايشان تسليت ميگوييم و از درگاه خداوند مهربان براي آن سفر کرده آمرزش و براي بازماندگان صبر و آرامش آرزو ميکنیم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط