خبر خبر

اظهار همدردي با آقاي منوچهر شکرياني
در کمال اندوه، با خبر شديم آقاي منوچهر شکرياني؛ رييس اداره امور مالي و عامل ذيحساب فرودگاه اهواز، در غم از دست دادن برادر گراميشان به سوگ نشسته‎اند.

ضمن ابراز همدردي، مصيبت وارده را به ايشان تسليت ميگوييم و از درگاه خداوند مهربان براي آن سفر کرده آمرزش و براي بازماندگان صبر و آرامش آرزو ميکنیم.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط