خبر خبر

هوشمندسازي پايش خدمات فرودگاهي همسو با استانداردهاي بين المللي
در راستاي ارتقاء کيفيت خدمات فرودگاهي همسو با استانداردهاي جهاني از چهار طرح توسط مدير دفتر نظارت بر کيفيت خدمات فرودگاهي در همايش مديران فرودگاه هاي کشور رونمايي شد.

به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، مديرعامل و رييس هيات مديره شرکت در اين مراسم ضمن تاکيد بر اهميت موضوع پايش کيفيت خدمات و اجراي سندهاي بالادستي اعلام کرد، بدون بررسي و پايش خدمات نمي توان به رشد و توسعه خدمات فرودگاهي دست پيدا کرد.
وي همچنين از مديران فرودگاه هاي کشور خواست تا همکاري جدي و اثربخشي براي اجرايي شدن پروژه هاي دفتر نظارت بر خدمات فرودگاهي داشته باشند.
رنجبر مدير دفتر نظارت بر کيفيت خدمات فرودگاهي نيز گفت: سامانه هاي پايش کيفيت خدمات در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از چهار طريقِ، وب اپليکيشن به آدرس ‪nzsn.ir/iac‬، فرم هاي الکترونيکي بر خط در پورتال شرکت فرودگاه ها، سامانه پيامکي 10007069، سامانه پست الکترونيکي ‪ASQ@Airport.ir‬ صورت مي پذيرد، همچنين  پايش خدمات در فرودگاه مهرآباد به صورت پايلوت از طريق کيوسک هاي هوشمند ‪Intractive‬ انجام مي شود، که تا پايان سال ساير فرودگاه هاي بين المللي نيز به اين تجهيزات مجهز خواهند شد.

 

-------------------------------------
نظرات
سيد حميدرضايي() :
انجام اين همه کار به تنهايي واقعا هنر است مهندس رنجبر عزيز هيچ کارمندي ندارند و يک تنه اين کارها را انجام ميدهند.

اخبار مرتبط اخبار مرتبط