خبر خبر

اسفندياري در همايش مديران تاکيد کرد
تفويض اختيار به مديران فرودگاهي در راستاي چابکسازي شرکت فرودگاه ها/ ضرورت فراهم شدن ابزارهاي رقابت در بازارهاي هوانوردي
عضو هيات مديره شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در همايش مديران ستادي و فرودگاهي تاکيد کرد که هدف از تفويض اختيار در توسعه و اجراي طرح هاي فرودگاه هاي کشور بويژه فرودگاه هاي بزرگ براي انجام چابکي و عکس العمل سريع در تصميم گيري و اجراي طرح هاي فرودگاهي است.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، حسين اسفندياري، در اين همايش با تاکيد بر اينکه خدمت گزاري در نظام جمهوري اسلامي که سرپرست آن ولي فقيه منتخب مردم است جاي شکر دارد و تامين نيازها و مشکلات مردم نعمتي بزرگ است.
وي در ادامه با بيان اينکه از حدود 10 تا 15 سال پيش مديران فرودگاه ها بويژه فرودگاه هاي بزرگ کشور درخواست تفويض اختيار را به عنوان حقي به جا مطرح کردند، گفت: منطقي است که کارهاي توسعه و عمران فرودگاه ها و امور بازرگاني به مديران فرودگاه ها تفويض شود چراکه مديران فرودگاهي داراي توان، نيرو و اراده کافي هستند و نيز آشنايي بيشتري با شرايط خاص بازرگاني و مسايل اقتصادي منطقه خود دارند.
راهبر عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران افزود: از سوي ديگر با تفويض اختيار به مديران فرودگاهي مجموعه ستاد سبک تر مي شود و مديران ستادي حوزه عمران و توسعه فرودگاه ها و تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي آسان تر مي توانند به وظايف اصلي خود عمل کنند.
وي با تاکيد بر اينکه اکنون در مبانی علمی مدیریت و کشورهاي مختلف دنيا به دنبال حذف سیستم هاي پيچيده مدیریت هستند، عنوان کرد: با تفويض اختيار به مديران فرودگاهي چابکسازي فعاليت هاي مجموعه ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و توان و فرصت پرداختن به امور کلان، سیاستگذاری و مديريت جامع تر فراهم مي شود.
اسفندياري همچنين با بيان اينکه مديران ستادي بايد ابزارهاي رقابت در بازار هوانوردي را فراهم کنند، افزود: براي اينکه طرح تفويض اختيار به نتيجه مطلوب برسد بايد از اهرم مهم آموزش استفاده شود. 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد