خبر خبر

اميرمکري در همايش مديران فرودگاهي و ستادي مطرح کرد؛
تفويض اختيار به 10 فرودگاه کشور کليد خورد/ هوانوردي عمومي با جديت کامل پيگيري شود
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به اجراي تصميم هاي راهبردي در شرکت فرودگاه ها گفت: تفويض اختيار به 10 فرودگاه کشور، فعال کردن موضوع هوانوردي عمومي به عنوان يکي از مباحث مهم در وزارتخانه و در سطوح عالي کشور از جمله اين اقدامات است.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، سياوش اميرمکري در دومين جلسه هم انديشي مديران ستادي و فرودگاه هاي کشور با اشاره به انتخاب اعضاي جدید هسته گزينش شرکت گفت: با انتخاب و معرفي اعضاي هسته گزينش اميدواريم شاهد تحولات و تغيير نگرش و فرايندهاي قابل قبول در اين بخش باشيم.
وي به حفظ کرامت همکاران در امور گزینش و انتخاب اصلح تاکيد کرد و افزود: اميدوارم در فضایي صميمي و به دور از هر گونه نگاه خاص به انتخاب متخصصین متعهد برای شرکت بپردازیم.
رييس هيات مديره و مدير عامل شرکت فرودگاه ها عنوان کرد: تصميم هاي راهبردي در شرکت فرودگاه ها در حال اجرا است که مي توان به تفويض اختيار به 10 فرودگاه کشور، فعال کردن موضوع هوانوردي عمومي به عنوان بحث مهم در وزارتخانه و در سطوح عالي کشور اشاره کرد.
اميرمکري در ادامه به سه اقدام مهم شرکت فرودگاه ها اشاره کرد و گفت: پيگيري خريد هواپيماي فلايت چک دوم، بهره برداري از امکانات شعب مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی در فرودگاه هاي کشور در امر آموزش با مشارکت بخش خصوصي، پيگيري جهت اخذ مجوز از سازمان هواپيمايي کشوري براي فعاليت هاي ايرتاکسي از مهمترين اين اقدامات است.
وي در پایان گفت: با ورود هواپيماي دوم فلايت چک امکان فروش خدمات فلايت چک به ساير سازمان ها و کشورهاي همسايه فراهم خواهد شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد