خبر خبر

انتصاب رييس و اعضاي کارگروه پياده سازي مقررات ADR شرکت فرودگاه ها
با ابلاغ هاي جداگانه از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، رييس و اعضاي کارگروه پياده سازي مقررات ADR منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، بر اساس ابلاغ های صادر شده از سوی  سیاوش امیرمکری، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، محمد الهی نیا، رییس، جمشید مولوی پناه، نایب رییس و احسان رضا سلطانی، داود اجتهادی، محمد قشقایی، علی سینجلی، محمد امین بهجت، انسیه رئیسی و مجید مهدوی زفرقندی اعضای کارگروه پیاده سازی مقررات ADR شرکت شده اند.

اعضای کارگروه پیاده سازی مقررت ADR وظیفه برنامه ریزی، اولویت بندی و زمان بندی اجرای مرحله به مرحله مقررات ADR را در فرودگاه ها با اولویت فرودگاه های بین المللی بر عهده دارند.

این اعضا همچنین موظف به شناسایی و تعیین سیاست های راهبردی سیستم های مورد نیاز برای پیاده سازی از جمله سامانه های مدیریت ایمنی، نظارت بر انطباق، نگهداری تجهیزات و زیرساخت های فرودگاهی و سامانه مدیریت مستندات هستند.

کارگروه پیاده سازی ADR وظیفه تعیین سیاست های راهبردی جهت انطباق پیمانکاران و مشاوران شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در زمینه طراحی، ساخت و ارایه خدمات از جمله هندلینگ و سوخت گیری و تدوین پیش نویس مقررات و آیین نامه های موردنیاز جهت اجرای PartADR و ارسال به هیات مدیره برای تصویب نهایی و ابلاغ را بر عهده دارد.

از دیگر وظایف این کارگروه می توان به شناسایی و احصای منابع موردنیاز برای پیاده سازی از قبیل منابع انسانی، مالی، تجهیزات و دانش، شناسایی و احصای ساختارهای سازمانی موردنیاز مطابق با PartADR و تعیین حداقل شرایط احراز حرفه ای مشاغل مرتبط با PartADR اشاره کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط