خبر خبر

حاجي بيگي دبير کميته عمليات زمستاني شرکت فرودگاه ها شد
با ابلاغي از سوي رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، حميد حاجي بيگي، مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني شرکت به عنوان دبير کميته عمليات زمستاني منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، این انتصاب به دلیل تخصص، تعهد و تجارب حاجی بیگی و نیز با توجه به اصل مهم راهبری، فرماندهی یکپارچه و نیز افزایش بهره وری و اثربخشی در خصوص عملیات زمستانی انجام شده است.

بر اساس این ابلاغ، انتصاب حاجی بیگی به عنوان دبیر کمیته عملیات زمستانی علاوه بر وظایف محوله وی انجام شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط