خبر خبر

قرباني سرپرست هسته گزينش شرکت فرودگاه ها شد
با ابلاغي از سوي معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت راه و شهرسازي، حشمت اله قرباني، سرپرست هسته گزينش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، مهدی عبوری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت راه و شهرسازی در ابلاغ مسوولیت قربانی آورده است: «با عنایت به موافقت هیات مرکزی گزینش بدین وسیله جناب عالی به عنوان سرپرست هسته گزینش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران منصوب می شوید.

توفیق جنابعالی را در اجرای قانون گزینش کشور به ویژه وظایف مقرر در ماده 10 و 11 قانون مذکور و سایر وظایف محوله با همکاری سایر اعضا از خداوند متعال خواستارم.»

پیش از حجت اسماعیل زاده، مدیر هسته گزینش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بود. 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط