خبر خبر

براي اولين بار در فرودگاه هاي کشور؛
ويدئو کنفرانس کشوري شرکت فرودگاه‌ها راه‌اندازي شد
ويدئو کنفرانس کشوري شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در راستاي خدمات‌رساني به ستاد و فرودگاه‌ها راه اندازي شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به نقل از ايلنا، محمد اميراني معاون عمليات هوانوردي در مراسم راه‌اندازي ويدئو کنفرانس کشوري شرکت فرودگاه‌ها گفت: اداره کل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي کشور براي اولين بار توانست نرم افزاري را براي برقراري ارتباط ستاد با فرودگاه هاي کشور ايجاد کند.

وي تصريح کرد: نرم افزار فوق امکان برقراري ارتباط تصويري بين ستاد و فرودگاه ها و يا چندين فرودگاه با يکديگر ، ارايه برنامه هاي آموزشي کوتاه مدت و غيره را فراهم مي کند.

معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ادامه داد: در روند بهره برداري از نرم افزار فوق، نقاط ضعف رفع خواهد شد تا مديران ارشد و معاونان آنها در فرودگاه هاي کشور بتوانند از آن در جهت اجراي بهتر و بيشتر برنامه ها استفاده کنند.

در ادامه مراسم،  مجيد يارندي مدير کل اداره مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شرکت با بيان اينکه ايجاد نرم افزار فوق در ستاد، موجب هماهنگي و تسريع در خدمات رساني به فرودگاه ها در مواقع بحراني و برقراري ارتباط دو سويه و چند سويه خواهد شد، گفت: در راستاي ارتقاي خدمات رساني به ستاد و فرودگاه هاي کشور، نرم افزار ويديو کنفرانس ايجاد شد.

وي افزود: اين ويدئو کنفرانس با استفاده از امکانات زيرساختي شبکه شرکت، امکان خوبي را براي مديران فراهم مي کند تا هماهنگي هاي لازم را در جهت پيشبرد اهداف فرودگاه ها و ستاد انجام دهند.

گفتني است؛ نرم افزار فوق همزمان با ارايه نحوه آموزش برقراري اينترنت براي مديران شرکت و معاونان آنان به طور رسمي آغاز به کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد