خبر خبر

علي جزيني زاده مديرکل فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان شد
طي ابلاغي از سوي رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران، علي جزيني زاده به سمت مديرکل فرودگاه هاي سيستان و بلوچستان منصوب شد.

به گزارش روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، سیاوش امیرمکری با توجه به توان و تجربیات جزینی زاده از وی خواسته است تا در زمینه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در جهت پاسداشت حقوق شهروندی مسافران و هماهنگی موثر با شرکتهای هواپیمایی و نهادهای حفاظتی-امنیتی و دیگر مجموعههای مرتبط با خدمات فرودگاهی برنامه ریزی و اقدام کند.

امیرمکری با تاکید بر تعامل موثر با مسئولان ارشد استان به منظور استفاده از ظرفیتهای فراهم شده در حوزه فرودگاهی و ایجاد مسیرهای جدید پروازی از مناطق مختلف از مدیرکل جدید فرودگاه های سیستان و بلوچستان خواسته است که در زمینه توسعه کار تیمی، افزایش مهارتها و بهبود شرایط کاری منابع انسانی متخصص، ضمن تاکید بر شناسایی و بکارگیری نیروهای مستعد و جوان با هدف همتاپروری و کادرسازی و نیز نگهداری اصولی زیرساختهای موجود و بهرهبرداری موثر و اقتصادی از ظرفیتهای فرودگاهی، توسعه کسب و کارها و وصول به موقع درآمدها با تاکید بر انضباط مالی، اجتناب از اتلاف منابع، کاهش هزینهها، رعایت دقیق قوانین و مقررات و هماهنگی کامل با ستاد شرکت اقدام کند.

گفتنی است؛ حسن اعرابی مقدم پیش از این عهده دار این سمت بود.

-------------------------------------
نظرات
آهنگران() :
تبريک ميگيم به جناب آقاي مهندس جزيني زاده، اميد است ايشان در سايه تأييدات الهي، در اين عرصه خطير هوانوردي و خدمت به جامعه علمي و انساني و اعتلاي وطن عزيز مثل هميشه موفق و سربلند باشند.

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد