خبر خبر

وارسي پروازي سامانه کمک ناوبري فرودگاه اهواز انجام شد
سامانه کمک ناوبري (ILS) فرودگاه اهواز توسط هواپيماي فلايت چک شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران وارسي پروازي شد.

به گزارش روابطعمومي فرودگاههاي خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت : راستای استانداردهای تعيين شده برای ايمنی پروازها و همچنين اطمينان از صحت عملكرد سامانه كمك ناوبری ILS) ) باند 30 فرودگاه اهواز توسط هواپیمای فلایت چک عملیات وارسی پرواز انجام شد و با موفقیت به پایان رسید.

گفتنی است ؛ این عملیات  با همكاري و پشتيباني واحدهاي زيرمجموعه عمليات هوانوردي فرودگاه اهواز انجام شد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط