خبر خبر

حادثه رانندگي در ايرسايد فرودگاه / کليه تخلفات در ايرسايد رصد مي شود
عدم رعايت استاندارد هاي فرودگاهي شرکت هندلينگ کننده سامان در ايرسايد فرودگاه مهرآباد حادثه آفريد .

 

عدم رعایت استاندارد های فرودگاهی شرکت هندلینگ کننده سامان در ایرساید فرودگاه مهرآباد حادثه آفرید .

صفی نیا مدیر کل فرودگاه بین المللی مهرآباد  دلیل اصلی تصادف اتوبوس حامل مسافربا  خودرو وانت مزدا دو کابین شرکت هندلینگ کننده سامان به علت بی توجهی راننده وانت مزدا عنوان کرد.

صفی نیا گفت : راننده وانت در پیچ از مسیر خود خارج و به اتوبوس حامل مسافرین پرواز اردبیل برخورد کرد.

وی بیان نمود که خوشبختانه هیچگونه آسیبی یه مسافرین اتوبوس وارد نگردید و کلیه مسافرین هواپیما منتقل و پرواز در ساعت مقرر و بدون تاخیر انجام گردید.

ایشان گفت با حضور به موقع اورژانس فرودگاه راننده خودرو سواری که دچار حادثه شده بود سریعا به نزدیکترین مرکز پزشکی منتقل گردید و این حادثه هیچگونه خللی در انجام پروازهای فرودگاه مهرآباد  و تردد در ایرساید ایجاد نکرد و سریعا" با ورود همکاران در ایمنی زمینی مشکل مرتفع گردید.

ایشان تاکید نمود با توجه به حضور مدیریت اپرون کلیه تخلفات در ایرساید رصد وبا خاطیان در خصوص عدم رعایت استانداردهای فرودگاهی برخورد وجریمه های سنگین تعلق می گیرد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد