خبر خبر

آگهي فراخوان عمومي شناسايي متقاضيان بهره برداري از فضاي تبليغاتي فرودگاه اهواز سال 98
اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان در نظر دارد فضاي تبليغاتي فرودگاه اهواز را از طريق فراخوان عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط بخش خصوصي واگذار نمايد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه فرمایند.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط