خبر خبر

طرح نوآورانه برج مراقبت فرودگاه اهواز در خدمت رساني به بالگردهاي امدادي
مديرکل فرودگاه هاي خوزستان از راه اندازي دو پوزيشن مجزاي مسافري و بالگردها در برج مراقبت فرودگاه اهواز براي خدمت رساني به بالگردهاي امدادرسان خبر داد.

محمدرضا رضایی در گفت و گو با روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با اعلام این خبر عنوان کرد: برای امدادرسانی بهتر به سیل زدگان از زمان وقوع بحران، تعداد نیروهای برج مراقبت فرودگاه اهواز را از چهار به شش نفر رساندیم و با طراحی دو پوزیشن مجزای پروازهای مسافری و بالگردها توانستیم خدمت رسانی را سرعت دهیم.

مدیرکل فرودگاه های خوزستان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا 26 فروردین در فرودگاه اهواز روزانه به طور متوسط به 67 بالگرد امدادی (در مجموع به 1764 بالگرد و 1230 پرواز مسافری) خدمت رسانی شده است، افزود: آماده انتقال تجربه راه اندازی پوزیشن های مجزا به برج مراقبت فرودگاه های دیگر هستیم.

وی گفت: فرودگاه اهواز از لحاظ تعداد جابه جایی مسافر، رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده و روزانه 90 پرواز از این فرودگاه انجام می شود. امسال از زمان وقوع بحران سیل با افزایش بارش ها و سرریز رودهای دز و کارون که لطمه های زیادی به راه های جاده ای و ریلی وارد کرد توانستیم با تلاش مضاعف تمام واحدهای فرودگاهی پروازهای امدادی، مسافری، کارگوی خارجی و داخلی و نیز 20 پرواز VIP متعلق به مقامات کشوری و لشکری را هدایت کنیم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط