خبر خبر

آتش نشاني فرودگاه اهواز مورد تقدير قرار گرفت
مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از تقدير اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما فرودگاه اهواز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت : آمادگی پرسنل آتش نشانی در مواجهه با سوانح احتمالی هواپیما امری اجتناب ناپذیر است که در سال های اخیر نیز اقدامات چشمگیری در این راستا صورت گرفته است .

وی افزود : از این رو اداره آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما فرودگاه اهواز با تولید فیلمی آموزشی براساس سناریویی از پیش تعیین شده ، انتخاب و مورد تقدیر مدیر کل اداره آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران قرار گرفت .

وی افزود : در این فیلم آموزشی نحوه صحیح نجات و خروج مصدومین سانحه دیده درهواپیما ، کنترل خونریزی ، حمل مصدوم ، احیاء ، کنترل اعلائم حیاتی ، جستجو ، ارزیابی اولیه و ثانویه ، ارزیابی صحنه و... به تصویر کشیده شد.

گفتنی است ؛ در کارگاه آموزشی نجات در فضای محدود از افراد شرکت کننده در این فیلم آموزشی تقدیر به عمل آمد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط