خبر خبر

مدير ايمني فرودگاه اهواز معرفي شد
شمس اله جهانپور به عنوان مدير ايمني فرودگاه اهواز معرفي شد .

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت : طی ابلاغی از سوی محمد الهی نیا مدیر ایمنی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، مدیر ایمنی فرودگاه اهواز معرفی شد .

در اين حکم آمده است:

شایسته است زیر نظر مستقیم مدیر کل فرودگاه و در تعامل تخصصی با دفتر مدیریت ایمنی شرکت ضمن هماهنگی ، همکاری و تعامل سازنده با کلیه بخش های موثر نسبت به انجام وظایف مربوطه با تاکید بر موارد زیر اقدام نمایید .

 همکاری مستقیم و مستمر با این دفتر جهت استقرار مرحله به مرحله سیستم مدیریت ایمنی به نیابت از مدیر فرودگاه

اجرای فرآیند و رویه های کاری در جهت و استمرار سیستم مدیریت ایمنی در آن فرودگاه

 جمع آوری تجزیه و تحلیل اطلاعات ایمنی و پایش مستمر شاخص ها و ارائه گزارش به مدیر فرودگاه و مدیر ایمنی شرکت

ارائه مشورت های تخصصی به مدیر فرودگاه و تصمیم سازی در موضوعات ایمنی 

 راهبری دبیرخانه کمیته ایمنی (RST) و کمیته ایمنی باند ((RST

 کمک به انجام ممیزی های داخلی ایمنی

 برنامه ریزی و تسهیل اجرای آموزش های ایمنی کارکنان

 پایش اقدامات اصلاحی و ارزیابی اثر بخشی آن

 امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید .

گفتنی است ؛ مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان از زحمات احمد شیرعلی مدیر ایمنی سابق فرودگاه اهواز قدردانی کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط