خبر خبر

پيام همدردي با آقاي سيد جبار موسوي
با کمال تأسف با خبر شديم که آقاي سيد جبار موسوي از کارکنان اداره آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما فرودگاه اهواز در غم از دست دادن خواهر گرامي‎شان به سوگ نشسته‎اند.

ضمن ابراز همدردی، مصیبت وارده را به ایشان تسلیت میگوییم و از درگاه خداوند منان برای آن سفر کرده آمرزش و برای بازماندگان صبر و اجر درخواست میکنیم.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط