خبر خبر

دوره آموزشي تخليه تلفني در فرودگاه اهواز برگزار شد
مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از برگزاري دوره تخليه تلفني با حضور کارکنان واحدهاي مربوطه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی گفت : با توجه به اهمیت نگهداری اطلاعات و نیز راه های جلوگیری از افشاء آن ، دوره تخلیه تلفنی با حضور مدیر کل ، معاونین، روسای ادارات ، پرسنل اداره حراست ، ترمینال ها ، تلفخانه و ... با عنوان تخلیه تلفنی در فرودگاه اهواز برگزار شد.

وی افزود : شرکت کنندگان در این دوره با مباحثی همچون توجیه و هوشیار سازی افراد در معرض تخلیه تلفنی ، عدم اطمینان به امنیت تلفن ، خودداری از دادن اطلاعات مهم از طریق تلفن ، حفاظت از اسناد و عدم افشای اسرار اداره و ... آشنا شدند .

گفتنی است ؛ تدریس این دوره 6 ساعته را جمعی از اساتید حراست استان خوزستان بر عهده داشتند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط