خبر خبر

فرودگاه اهواز رتبه برتر روابط عمومي فرودگاه هاي مرز هوايي
فرودگاه اهواز توانست در آذر ماه رتبه برتر روابط عمومي فرودگاه هاي مرز هوايي را در توليد خبر کسب کرد.

به ‌گزارش روابط‌ عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ در میان فرودگاه های مرز هوایی نیز فرودگاه اهواز با تولید 6 خبر رتبه نخست را کسب کرد و فرودگاه های بوشهر با 5 خبر و گرگان و بجنورد با 3 خبر رتبه های دوم و سوم را کسب کردند.

بر اساس این آمار، فرودگاه ارومیه با تولید دو خبر و فرودگاه های بیرجند، شاهرود، خرم آباد، رشت، کرمانشاه و یاسوج به طور مشترک با تولید یک خبر رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

بر پایه این گزارش در آذر ماه 180 خبر در پرتال شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منتشر شد که از تعداد اخبار انتشاریافته در پرتال 68 خبر در بخش ويژه، 66 خبر در اخبار روز،8 مورد در بخش داخلی، 20 مورداطلاعیه و30 مورد گزیده جراید بوده است.

بر اساس آمار٬ 38 فرودگاه کشور فاقد خبر بودند و روابط‌عمومی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز در این میان تولیدات محتوایی خود را به عدد 89 مورد در ماه آذر رساند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط