خبر خبر

پايان دوره آموزشي طرح هاي منطقه اي ايکائو در فرودگاه اهواز
مدير کل فرودگاه هاي فرودگاه هاي استان خوزستان از پايان دوره آموزشي طرح هاي منطقه اي ايکائو با حضور کارکنان اداره مخابرات و فناوري فرودگاه اهواز از 24 تا 28 آذر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمد رضا رضایی مدیر کل فرودگاه های استان خوزستان گفت : به منظور آشنایی هر بیشتر پرسنل مخابرات و فناوری اطلاعات با طرح های منطقه ای ایکائو دوره مذکور با حضور 10 نفر از پرسنل فرودگاه های اهواز ، بیرجند ، مشهد ، بوشهر و ... برگزار شد .

وی افزود : هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی با ساز و کار تصویب طرح های منطقه ای ایکائو ، معرفی طرح های مخابرات هواپیمایی ایکائو در منطقه خاورمیانه ، بررسی آخرین مصوبات و وضعیت حاضر طرح های حوزه مخابرات هواپیمایی ، روش پیاده سازی طرح های منطقه ای خاورمیانه ، نحوه مانیتورینگ و گزارش پیشرفت طرح های منطقه ای به دفتر خاورمیانه و ... می باشد.

گفتنی است ؛ تدریس این دوره 40 ساعته را حسین شاکری از کارشناسان اداره مخابرات و فناوری اطلاعات شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی بر عهده داشتند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط