خبر خبر

کسب عنوان شايسته تقدير ويژه ستاد اقامه نماز فرودگاه اهواز
ستاد اقامه نماز استان خوزستان براساس ارزيابي مستندات ، فرودگاه اهواز را شايسته تقدير ويژه اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ براساس گزارش سالانه و ارزیابی مشاهدات و مستندات دریافتی از اداره کل فروگاه های استان خوزستان در زمینه فعالیت های عمومی نماز و تایید نهایی توسط هیأت داوران ، با کسب امتیاز 971 از یک هزار امتیاز رتبه شایسته تقدیر ویژه ستاد اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان خوزستان را کسب کرد.

ارزیابی شاخص ها نیز بر اساس نظام جامع برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی برنامه های توسعه و ترویج فرهنگ نماز در اداره کل فرودگاه های استان خوزستان صورت گرفته است .

گفتنی است ، مدیر کل ستاد اقامه نماز استان خوزستان نیز با ابلاغ رتبه شایسته تقدیر ویژه، از زحمات و حمایت های همه جانبه مدیر کل ، دبیر ستاد اقامه نماز و کارکنان فرودگاه اهواز قدردانی کرد.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط