خبر خبر

پروازهاي فرودگاه اهواز در ساعات اوج گرما انجام نمي شود
مديرکل فرودگاه هاي استان خوزستان با اشاره به تاثير دماي هوا بر پروازها از جلب همکاري شرکت هاي هواپيمايي در زمان بندي صحيح و عدم برقراري پرواز در ساعت هاي اوج گرما خبر داد.

محمدرضا رضايي در گفت و گو با روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران عنوان كرد:  از ابتداي فصل گرما گاه دماي هوا در اهواز به بالاي 50 درجه رسيده و به ویژه از ساعت 12 تا 15 با اوج گرما مواجه هستيم كه امكان لغو پروازها وجود دارد.

وي با بيان اينكه در ساعات ابتدايي صبح تا پيش از ظهر مشكلي در موضوع دمايي براي پروازها وجود ندارد و همه پروازها در آن ساعات بدون مشكل انجام مي‌شود، افزود: با هماهنگي انجام شده با شركت هاي هواپيمايي هيچ پروازي از فرودگاه اهواز در ساعات اوج گرما انجام نشده و مشكلي نداشته ايم.

رضايي عنوان كرد: براي همه هواپيماها تعريف شده است كه در چه دمايي مي توانند پرواز كنند و در چه دمايي اجازه پرواز ندارند و در اين خصوص خلبان ها با توجه به نوع هواپيما درباره نشست يا برخاست هواپيما تصميم گيري مي‌كنند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط