خبر خبر

مانور طرح اضطراري فرودگاه اهواز برگزار شد
مدير کل فرودگاه هاي استان خوزستان از نخستين مانور طرح اضطراري فرودگاه اهواز در سال 97 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ محمدرضا رضایی مدیرکل فرودگاه های خوزستان گفت: مانور تمرینی فرودگاه اهواز به منظور آمادگی دستگاه های مختلف از جمله فرودگاه در برابر سوانح برگزار شد و در برنامه ارزیابی مانورها، توسط کارشناسان بررسی و مشکلات احتمالی برطرف و درصد کمک رسانی بهتر می شود.

وی افزود: در این مانور دستگاه های مختلف از جمله آتش نشانی، اورژانس ، هلال احمر ، سپاه و پلیس فرودگاه و راهنمایی و رانندگی و ... حضور یافته و هماهنگی بین دستگاه های مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد و در کنار آن، توان پرسنل ایمنی و آتشنشانی فرودگاه اهواز نیز در هنگام بروز سوانح احتمالی هوایی در فرودگاه سنجیده می شود.

مدیرکل فرودگاه های استان خوزستان درخصوص سناریوی اجرا شده در این مانور بیان کرد: سناریوی در نظر گرفته شده ، کار افتادن موتور هواپیما بعد از پنج دقیقه تیک آف و آتش گرفتن یکی از موتورها پس از هدایت به خارج از باند بود که یکی از محتمل ترین سناریوها برای سوانح هوایی در جهان به شمار می رود.

فرشید گلیج مدیرکل دفتر نظارت بر مقررات فرودگاهی کشور در حاشیه برگزاری این مانور نیز با بیان این که 54 فرودگاه در کشور وجود دارد، گفت: امسال 16 مانور اضطراری در دیگر فرودگاه های مرز هوایی، بین المللی و پرترافیک در حوزه سوانح هوایی در سراسر کشور در راستای هماهنگی بین دستگاه های مختلف برگزار می شود.

وی نیز درخصوص میزان استاندارد بودن مانورهای برگزار شده توضیح داد: در مانورهای برگزار شده، ارزیابان مختلف از ادارات تخصصی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران حاضر بوده و این مانورها را به صورت کیفی و کمی بررسی می کنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر مقررات فرودگاهی کشور ادامه داد: ارزیابی مقدماتی توسط ارزیابان ارائه شده و ارزیابی کمی و کیفی نهایی برای مدیرکل فرودگاه های استان ارسال می شود و در جلسه ای با حضور عوامل حاضر در هر مانور، نقاط ضعف و قوت بیان شده تا در مانورهای بعدی رفع شود.

وی تصریح کرد: ارائه موارد ارزیابی و نواقص موجود و اعلام آن به دستگاه های استانی، در کنار حضور تاکیدی و دستوری همه دستگاه های مربوطه می تواند موفقیت ها در این مانورها را افزایش دهد.

 مدیرکل دفتر نظارت بر مقررات فرودگاهی کشور درخصوص میزان استاندارد بودن این سناریو گفت: این سناریو، بین المللی و هر سال و برای هر فرودگاه متفاوت تدوین می شود.

گفتنی است ؛ ارزیابی این مانور را کارشناسانی از اداره کل آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما ، اداره کل کنترل ترافیک هوایی ، دفتر مرکزی امنیت فرودگاهی ، دفتر مقررات فرودگاهی ومدیریت بحران و پدافند غیر عامل بر عهده داشتند.

 

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط