خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي مواجهه با مواد خطرناک در فرودگاه اهواز
دوره آموزشي مواجهه با مواد خطرناک با حضور 15 نفر از پرسنل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما در فرودگاه هاي اهواز و ياسوج در حال برگزاري است

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان : به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارکنان اداره آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما در زمان مواجهه با مواد خطرناک دوره مذکور در فرودگاه اهواز در حال برگزاری است .

در این دوره پرسنل با مواردی همچون آشنایی با ویژگی های مواد خطرناک ، آشنایی با خطرات ، تجهیزات حفاظت فردی در مواجحه با مواد خطرناک ، تکنیک ها و تاکتیک های مواجحه با مواد خطرناک - مدیریت سوانح مواد خطرناک آشنا می شوند .

گفتنی است ، تدریس این دوره 40 ساعته را سعید وطن خواه کارشناس ستاد آتش نشانی و هدایت زمینی هواپیما برعهده دارد.

 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط