خبر خبر

جلسه کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم در فرودگاه اهواز برگزار شد
جلسه کميه سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم با حضور مدير کل و ديگر اعضاي اين کميته در اداره کل فرودگاه هاي استان خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های استان خوزستان ؛ به منظور معرفی اعضای کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم جلسه کمیته سلامت  اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور مدیر کل و اعضای این کمیته در اداره کل فرودگاه های استان خوزستان برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های موجود ، روسای سه کارگروه کارکرد سلامت اداری و مبارزه با فساد ، کارگروه کارکرد حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع ، کارگروه صیانت از ارزش ها و عفاف و حجاب تعیین و معرفی شدند.

گفتنی است ؛ مقرر شد در جلسه آتی مباحث قابل طرح در کارگروه ها به کمیته اصلی گزارش شود .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط