خبر خبر

دوره آموزشي سيستم هاي توزين و حمل جامه دان مسافرين در فرودگاه اهواز برگزار شد
دوره آموزشي سيستم هاي توزين و حمل جامه دان مسافرين با حضور پرسنل مديريت ترمينال ها در مرکز آموزش کارکنان فرودگاه اهواز برگزار شد.

به‌ گزارش روابط ‌عمومي اداره ‌کل فرودگاه‌هاي خوزستان؛ به منظور آشنایی هرچه بیشتر کارکنان مدیریت ترمینال ها در حیطه کاری خود ، دوره آموزشی سیستم های توزین و حمل جامدان مسافرین در فرودگاه اهواز برگزار شد .

در این دوره که 12 نفر از پرسنل مدیرت ترمینال ها حضور داشتند با مباحثی همچون دستورالعمل استفاده از چرخ های دستی حمل بار و چک لیست ها ، سامانه مدیریت چرخ های دستی TMS در فرودگاه ، سیستم RFID ردیابی چرخ های دستی و سیستم های انتقال بار مسافر آشنا شدند.

گفتنی است ؛ تدریس این دوره 40 ساعته را علیرضا کافی از اداره تسهیلات و تجهیزات شرکت فرودگاه ها  بر عهده داشت و در پایان دوره نیز گواهینامه مربوطه از سوی اداره آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هواییمایی ایران به شرکت کنددگان در این دوره اعطاء می گردد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط