خبر خبر

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در فرودگاه اهواز
دوره آموزشی مدیریت استرس با حضور کارکنان مراقبت پرواز فرودگاه اهواز برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرودگاه های خوزستان ؛ با توجه به استرس زا بودن شغل کنترل مراقبت پرواز و تاثیرات منفی استرس در محیط کار و زندگی ، دوره آموزشی مدیریت استرس در فرودگاه اهواز برگزار شد.

هدف از برگزاری این دوره 30 ساعته که به مدت 5 روز به طول انجامید ، معرفی راهکارهایی جهت کاهش سطح استرس مراقبین پرواز و افزایش ایمنی پروازها و نیز بالا بردن بهره وری پرسنل می باشد.

گفتنی است ؛ تدریس این دوره را آقایان نظری زاده و قاسمی از کارشناسان مراقبت پرواز بر عهده داشتند .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط